Kategorie

 

 

HYDROKRAK Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 2b

PL 43-300 Bielsko-Biała


  

Nr KRS: 0000143289 - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rachunek bankowy: FORTIS BANK POLSKA S.A. nr 36 1600 1299 0002 3501 9943 5001

Kapitał zakładowy: 1 450 000 zł ● REGON: 72821815● NIP: 547-19-68-152● NIP UE: PL5471968152


Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Producenci